GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL

 

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý

Dự thảo quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PC&CC

trên địa bàn TP.HCM được đưa vào sử dụng trước ngày

Luật PC&CC số 27/2001/QH10 có hiệu lực

 

Thực hiện quy định của Điều 63a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy, trong đó giao Hội đồng nhân dân thành phố quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực. Cảnh sát PC&CC Thành phố đã dự thảo hồ sơ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước khi Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực;

Thực hiện quy định tại điều 120 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 “dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải được đăng tải toàn văn trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến”;

Cảnh sát PC&CC Thành phố đăng tải toàn văn hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến:

1. Dự thảo Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước khi Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực

2. Tờ trình dự thảo Nghị quyết 

3. Bản Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan 

4.1. Phụ lục 1 (về quy định khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan) 

4.2. Phụ lục 2 (về quy định lối thoát nạn) 

4.3. Phụ lục 3 (về quy định đường giao thông phục vụ chữa cháy) 

4.4. Phụ lục 4 (về quy định hệ thống PCCC)

4.5. Phụ lục 5 (danh mục cơ sở thuộc loại hình kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm cháy, nổ)

Các ý kiến, đề xuất, góp ý dự thảo Nghị quyết quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PC&CC trên địa bàn TP.HCM được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PC&CC số 27/2001/QH10 có hiệu lực vui lòng gửi tại đây (click)

 

 

Dự thảo 4

 

QUY ĐỊNH

Về điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định số …../2018/QĐ-UBND ngày …/…/2018

của y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh )

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có liên quan đến công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ hiện hữu và nhà ở hiện hữu kết hợp kinh doanh, sản xuất.

2. Quy định này không áp dụng đối với nhà, công trình, các lĩnh vực kinh doanh, sản xuất đã có quy định riêng về điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy, không áp dụng đối với căn hộ chung cư.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Nhà ở riêng lẻ là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập.

2. Nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất là nhà ở riêng lẻ ngoài chức năng để ở còn sử dụng để kinh doanh, sản xuất, kho lưu trữ.

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng

1. Tuân thủ các quy định về điều kiện kinh doanh đối với từng ngành nghề kinh doanh, sản xuất tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; tuân thủ quy định về sử dụng công trình đúng công năng được cấp phép.

2. Đảm bảo thực hiện quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy theo hướng ổn định, phù hợp với quy hoạch từng ngành, lĩnh vực, phù hợp với quy hoạch xây dựng, phát triển thành phố.

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh lâu dài, hạn chế việc gián đoạn kinh doanh, sản xuất của người dân.

Chương II

ĐIỀU KIỆN AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KINH DOANH, SẢN XUẤT

 

Điều 5. Điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ

1. Đảm bảo nguyên tắc chung tại Điều 4 quy định này và đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hộ gia đình theo Điều 9 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

2. Nhà ở riêng lẻ phải duy trì các quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy trong suốt quá trình sinh hoạt

a) Lối thoát nạn

- Tài sản, vật tư, chất cháy phải được bố trí, sắp xếp gọn gàng, không gây cản trở lối thoát nạn, bảo đảm việc sơ tán người và tài sản nhanh chóng, an toàn khi xảy ra cháy.

- Tầng sân thượng phải bố trí thông thoáng, có lối lên từ tầng dưới qua các thang cố định; các cửa thoát nạn ra ngoài và tại các vị trí cửa lên tầng mái phải thiết kế khóa cửa có thể thao tác mở thuận tiện từ bên trong.

- Nhà có thiết kế ban công, lôgia phải để thông thoáng; trường hợp lắp đặt lồng sắt, lưới sắt để bảo vệ thì trên lồng sắt, lưới sắt phải bố trí cửa cánh có thể mở được ngay khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

- Không được xây bít ô thông tầng nhằm đảm bảo thoát khói tự nhiên.

b) Đảm bảo an toàn trong lắp đặt, sử dụng điện

- Công tác thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo và sửa chữa hệ thống điện trong nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất bắt buộc phải tuân thủ quy định QCVN 12:2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng.

- Không lắp đặt đường dây dẫn điện và thiết bị tiêu thụ điện trên vách, tường, trần nhà có cấu trúc bằng vật liệu dễ cháy, lắp đặt các bóng điện chiếu sáng phải gắn vào các móc treo chuyên dùng, không treo trực tiếp bằng dây dẫn.

- Hệ thống điện trong nhà phải có thiết bị bảo vệ chống quá tải (cầu chì, aptomat…) cho hệ thống điện chung tòa nhà, từng tầng, từng nhánh và từng thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn (điều hòa, bếp điện, lò nướng…). Khi lắp thêm các thiết bị tiêu thụ điện phải tính toán để không gây quá tải cho hệ thống điện.

- Đường dây dẫn điện và các thiết bị điện hư hỏng phải được sửa chữa khắc phục ngay hoặc cắt nguồn điện đến đường điện hoặc thiết bị không an toàn.

- Không dùng vật liệu dễ cháy như giấy, vải, nilon... để bao che bóng điện; không đặt các chất dễ cháy sát các thiết bị, dụng cụ tiêu thụ điện như: bóng đèn, bàn ủi, bếp điện, ổ cắm điện, bảng điện…; không cắm dây dẫn điện trực tiếp vào ổ cắm; khi nối dây phải nối so le và quấn băng keo cách điện, không để hở các mối nối dây điện, không dùng nilon để bọc các mối nối.

c) Bảo đảm các điều kiện an toàn trong quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt

- Vật dụng dễ cháy, ô tô, xe máy và các phương tiện dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để trong nhà phải cách khu vực phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt ít nhất 0,5m.

- Khu vực bếp nấu phải để xa các vật liệu dễ cháy ít nhất 0,7m, nếu có tấm cách nhiệt ngăn cháy thì được phép để gần hơn, nhưng không dưới 0,2m. Khi đun nấu phải có người trông coi.

- Trường hợp trong nhà có sử dụng thiết bị tiêu thụ LPG (bếp gas): Tất cả các thiết bị điện trong nhà phải lắp đặt cách chai LPG tối thiểu 1,5m; Không sử dụng bình xịt diệt côn trùng tại vị trí ngọn lửa khi đun nấu bằng bếp gas; khi phát hiện có mùi đặc trưng của LPG phải khóa ngay van bình và báo cho đại lý cung cấp gần nhất, không dùng lửa trần (bật lửa, diêm, đèn dầu, hương, nến) hoặc bật công tắc thiết bị tiêu thụ điện vào thời điểm đó.

- Khu vực thắp hương thờ cúng: Bố trí nơi thờ cúng hợp lý, tường phía đặt bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy, phía trên trần có đặt tấm phản xạ nhiệt. Đèn dầu, hương, nến khi thắp phải đặt chắc chắn trên các vật liệu không cháy hoặc khó cháy, cách vật dễ cháy ít nhất 0,7m. Khi thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã phải có người trông coi.

- Khi hàn cắt kim loại phải đảm bảo giải pháp ngăn cháy, có biện pháp che chắn không để vảy hàn tiếp xúc với các chất dễ cháy, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy và phải có người giám sát, sẵn sàng chữa cháy trong suốt quá trình hàn cắt và sau khi hàn cắt 30 phút.

3. Khuyến khích nhà ở riêng lẻ thực hiện các biện pháp sau nhằm tăng cường điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy

- Đối với nhà chỉ có 01 lối ra thoát nạn, cần bố trí lối thoát nạn thứ 2 bằng cầu thang ngoài nhà hoặc thang nối giữa các tầng nhà hoặc lối ra khẩn cấp như: lối thoát qua ban công, lôgia, cầu thang ngoài nhà, lối lên sân thượng hoặc lên mái để có khả năng thoát nạn sang các nhà liền kề hoặc khu vực an toàn; Trường hợp lắp đặt cửa cuốn cần có phương án mở cửa khi có sự cố cháy, nổ (sử dụng nguồn điện dự phòng hoặc dây kéo mở cửa).

- Đối với nhà không có các ô thông tầng cần thiết kế, lắp đặt các lỗ cửa thoát khói tự nhiên trong nhà thông qua mái nhà, hành lang, gian phòng tại các tầng.

- Khuyến khích lắp đặt thiết bị cảnh báo rò rỉ gas tại khu vực sử dụng thiết bị tiêu thụ LPG (bếp gas), không sử dụng các bình gas, chai gas mini đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, sửa chữa, thay thế các thiết bị điện hỏng, không đảm bảo an toàn.

- Trước khi ra khỏi nhà hoặc khi đi ngủ phải kiểm tra, tắt nguồn điện tới các thiết bị tiêu thụ điện không sử dụng.

- Mỗi nhà ở riêng lẻ cần trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy phù hợp với quy mô, điều kiện gia đình; Bình chữa cháy phải được bố trí ở nơi dễ thấy, dễ lấy thuận tiện cho việc sử dụng kịp thời để xử lý sự cố cháy, nổ xảy ra.

- Trang bị, lắp đặt đầu báo cháy cục bộ, phương tiện cứu nạn, cứu hộ (mặt nạ lọc độc, dây tự cứu, thang dây, dụng cụ phá dỡ thông thường, chăn chiên, dụng cụ chứa nước vừa phục vụ sinh hoạt, vừa phục vụ chữa cháy,…) phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm, mục đích sử dụng.

- Các phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ theo quy định.

Điều 6. Điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất

1. Thực hiện các quy định tại Điều 5 về điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng nhà ở riêng lẻ vào mục đích kinh doanh vật liệu gây cháy, nổ (xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng; hóa chất nguy hiểm cháy, nổ độc) phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phải được bố trí tại vị trí phù hợp quy hoạch ngành nghề đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt.

3. Nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất phải duy trì các quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy trong suốt quá trình hoạt động

a) Lối thoát nạn

- Chiều rộng cửa thoát nạn tối thiểu 0,8 m, chiều cao tối thiểu 2 m. Chiều rộng vế thang của cầu thang bộ tối thiểu 0,9 m.

- Không bố trí hàng hóa, vật liệu, chất nguy hiểm cháy, nổ trên lối thoát nạn của nhà, đặc biệt là sảnh, lối ra tại tầng 1 (tầng trệt).

- Các gian phòng tồn chứa hàng hóa, vật liệu dễ cháy hoặc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải được ngăn cách với lối ra thoát nạn tại các tầng bằng vật liệu không cháy hoặc khó cháy.

- Trường hợp sử dụng tầng trệt (tầng 1) để sản xuất, kinh doanh thì lối ra qua cầu thang bộ tại tầng 1 phải bố trí lối đi an toàn có chiều rộng không nhỏ hơn 0,7 m (ngăn cách với khu vực sản xuất, kinh doanh bằng vách ngăn cháy).

b) Đảm bảo an toàn trong lắp đặt, sử dụng điện

 Hệ thống điện phải được thiết kế riêng biệt giữa các khu vực với nhau; Trường hợp bên trong nhà có bảo quản, kinh doanh, sản xuất hàng hóa dễ cháy phải sử dụng loại dụng cụ điện, thiết bị điện loại an toàn cháy, nổ; thiết bị tiêu thụ điện trong kho phải được khống chế chung bằng thiết bị đóng ngắt tự động và đặt bên ngoài kho.

c) Bảo đảm các điều kiện an toàn trong quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt

- Không bố trí nơi đun nấu, thờ cúng tại khu vực sản xuất, kinh doanh có chứa chất, hàng dễ cháy.

- Khi điều kiện kinh doanh, sản xuất có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt phải bố trí các vật liệu dễ cháy cách nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt ít nhất 0,7m, nếu có tấm cách nhiệt ngăn cháy thì được phép để gần hơn, nhưng không dưới 0,2m; Khi điều kiện kinh doanh, sản xuất cần dự trữ xăng, dầu, khí đốt và các chất lỏng cháy thì phải để nơi thông thoáng, để tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, tránh ánh nắng trực tiếp và không để trên lối ra thoát nạn.

d) Bảo đảm an toàn trong sắp xếp hàng hóa

- Sắp xếp, bảo quản hàng hóa theo từng loại, có cùng tính chất, cùng đặc điểm, hàng hóa sắp xếp phải để trên bục kệ, giá vững chắc, gọn gàng, ngăn nắp, không cản trở lối đi, lối thoát nạn.

- Hng hóa dễ cháy phải bố trí cách các thiết bị điện có khả năng sinh nhiệt như bóng đèn, ổ cắm, cầu dao…, khu vực phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt ít nhất 0,7m.

- Hàng hóa dễ cháy hoặc dễ bắt cháy cần bố trí trong các khu vực, gian phòng riêng, không để lẫn với các hàng hóa khác và đảm bảo yêu cầu ngăn cháy lan.

- Loại trừ những điều kiện có thể dẫn đến tự cháy do phát sinh nhiệt, do tác dụng phản ứng hóa học giữa các chất với nhau.

- Không được tập kết hàng hóa, vật liệu làm nh hưởng đến việc triển khai lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đến từng nhà.

đ) Việc lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo gắn vào nhà ở hiện hữu có sẵn, phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật về quảng cáo, tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời QCVN 17: 2013/BXD; không được che chắn ban công, lô gia tạo thành phòng; đồng thời phải có Giấy phép xây dựng đối với những công trình theo quy định phải có Giấy phép xây dựng.

e) Trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

Đối với khu vực kinh doanh, sản xuất phải trang bị số lượng bình chữa cháy đảm bảo diện tích bảo vệ theo quy định của mục 5 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.

4. Khuyến khích nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất thực hiện các biện pháp sau nhằm tăng cường điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy

- Trang bị, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm kết nối với Trung tâm chỉ huy chữa cháy của Cảnh sát PC&CC Thành phố.

- Cửa đi ra ngoài nhà tại tầng 1 (tầng trệt) nên dùng cửa cánh, hạn chế lắp cửa trượt, cửa cuốn. Trường hợp lắp đặt cửa cuốn cần có phương án mở cửa khi có sự cố cháy, nổ (sử dụng nguồn điện dự phòng hoặc dây kéo mở cửa).

Chương III

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

 

Điều 7. Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất.

1. Trách nhiệm chủ hộ gia đình, chủ sử dụng, cá nhân

a) Chủ hộ gia đình phải thực hiện các quy định tại Khoản 3a Điều 5 Luật Phòng cháy và chữa cháy; phải có kiến thức pháp luật và kiến thức cơ bản về phòng cháy và chữa cháy; Tham gia các buổi tuyên truyền, huấn luyện về phòng cháy chữa cháy do cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và địa phương tổ chức; Tham gia phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy tại địa phương.

b) Người sử dụng nhà ở không phải là chủ hộ gia đình có trách nhiệm thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy theo thỏa thuận với chủ hộ gia đình.

c) Cá nhân phải thực hiện các quy định tại Khoản 3b Điều 5 Luật Phòng cháy và chữa cháy.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy tại địa phương theo quy định Khoản 1, điều 56 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Rà soát, chấn chỉnh, di dời ngay các loại hình sản xuất, kinh doanh không phù hợp môi trường, có nguy cơ cháy nổ cao ra khỏi khu dân cư. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý buộc tháo dỡ đối với phần xây dựng cơi nới, các biển hiệu, bảng quảng cáo lắp dựng sai quy định của giấy phép xây dựng, quy định của pháp luật về quảng cáo và không phù hợp Quy chuẩn xây dựng. Triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 8 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 nhằm đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong khu dân cư.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy tại địa phương theo quy định Khoản 2, điều 56 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

4. Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố chịu trách nhiệm tham mưu Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy ở khu dân cư. Có trách nhiệm hướng dẫn Uỷ ban nhân dân quận, huyện kiểm tra, tổ chức thực hiện những biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất.

5. Công an Thành phố có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, vận động cơ quan, tổ chức và nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó có nội dung tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thực hiện nghiêm các quy định về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; Phối hợp Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy, gắn với các nội dung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia các đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng cháy và chữa cháy theo quy định đối với khu dân cư, hộ gia đình trên địa bàn Thành phố; phối hợp trong công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản đối với cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình và các đối tượng khác có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy.

6. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn Uỷ ban nhân dân quận, huyện trong công tác cấp giấy phép xây dựng và phối hợp quản lý xây dựng đối với việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và các quy chuẩn khác có liên quan trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng gây ảnh hưởng đến an toàn phòng cháy và chữa cháy, gây cản trở việc thoát nạn.

7. Sở Công thương chỉ đạo Tổng Công ty Điện lực thành phố tăng cường công tác kiểm tra an toàn điện trong các khu dân cư, đồng thời phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cung ứng, tiết kiệm và an toàn điện thành phố trong công tác chỉ đạo các quận, huyện và ngành điện đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như kiểm tra an toàn điện trong các khu dân cư. Chỉ đạo Chi cục quản lý thị trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh các loại dụng cụ, thiết bị bảo vệ, dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện…lưu thông trên thị trường thành phố nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, gây nguy hiểm cho người sử dụng, không đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

8. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Uỷ ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các cơ quan báo, đài Thành phố, hệ thống thông tin cơ sở tại 24 quận, huyện, thông tin điện tử nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn Thành phố.

9. Tổng công ty Điện lực Thành phố có trách nhiệm tổ chức công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân những thông tin, kiến thức về sử dụng điện an toàn, phòng chống cháy, nổ; tổ chức thực hiện khảo sát, tư vấn sử dụng điện đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất; tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành về phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất để hướng dẫn, đề xuất xử lý những vi phạm điều kiện an toàn về điện; tổ chức cải tạo, nâng cấp hệ thống, mạng lưới điện trong khu dân cư thuộc phạm vi quản lý của Tổng công ty.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên (Thành đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Chữ Thập đỏ…) tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia những hoạt động phòng cháy và chữa cháy, giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy ở địa phương theo quy định tại Điều 7 Luật phòng cháy và chữa cháy.

11. Các Sở, ngành khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

Chương IV

XỬ LÝ VI PHẠM

 

Điều 8. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính

1. Các hành vi vi phạm sẽ được xử lý theo quy định tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản có liên quan khác.

2. Không xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không thực hiện quy định tại Khoản 3 Điều 5 và Khoản 4 Điều 6 của Quy định này.

 

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Công an thành phố, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định này. Cơ quan, đơn vị và cá nhân được phân công thực hiện theo quy định này mà không thực hiện thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định. Nếu có thành tích xuất sắc sẽ được đề nghị khen thưởng kịp thời.

2. Chủ hộ gia đình, cá nhân, chủ sử dụng nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 5, Điều 6 và Khoản 1, Điều 7 Quy định này.

3. Giao Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố chủ trì, hướng dẫn việc thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hay cần thiết phải thay đổi, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan và đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố./.

NỔI BẬT
  Kiểm tra công tác phòng cháy trong dịp tết tại chợ Bình Tây
  Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thăm và chúc tết Cảnh sát PCCC&CNCH
  PC07: Tổng kết công tác năm cũ và triển khai nhiệm vụ trong năm mới
  Kiểm tra an toàn PCCC Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất
  Phòng PC07: Học tập, quán triệt Hội nghị lần thứ 8 của BCH TW Đảng Khoá XII
  “Tham nhũng vặt” nhưng hậu quả không hề “vặt”
  Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Phòng PC07
  Tập huấn công tác PCCC và CNCH đối với lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND và Công an các quận, huyện
  “Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC đối với chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn quận Gò Vấp”
  Bình Chánh: Rút kinh nghiệm vụ cháy gây thiệt hại cho ba cơ sở cùng lúc
VIDEO CLIP
Hình ảnh hoạt động

 

 

 

Liên kết website

 

 

Số lượt truy cập
41541591
 

Trang chủ    |Liên hệ    |Hỏi đáp

 

Website Phòng Cảnh sát PC,CC&CN,CH (PC07) - CA TPHCM

Số 258 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Số giấy phép: 13/GP-BC ICP của Bộ Thông tin & Truyền thông năm 2008
Số ĐT: (028) 39 20.09.96 & (028) 39 20.10.39 - Email: spccc@tphcm.gov.vn

Mọi tin, bài, hình ảnh,  video clip   gửi đến Email: websitepccchcm@gmail.com
®
Ghi rõ nguồn "114 CA TPHCM" khi sử dụng, phát hành lại thông tin từ Website này.