Thông tin tổng hợp >>> Tin tức - sự kiện
Hưởng ứng và chào mừng “ Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy” (4/10/2019) (28/9/2019 13:48)

Hàng năm cứ vào dịp tháng 10 thì các cấp, các ngành, các cơ quan, xí nghiệp, cơ sở, khu dân cư,… thi đua sôi nổi tổ chức các loại hình hoạt động (Hội thao chữa cháy, thi tìm hiểu Luật phòng cháy chữa cháy, treo băng rôn, khẩu hiệu về phòng cháy và chữa cháy,…) để chào mừng và hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy” (4/10). Ngày 04/10 hàng năm đã thật sự trở thành ngày hội, ngày truyền thống về phòng cháy và chữa cháy của nhân dân. Vì sao ngày 4/10 lại có ý nghĩa và đi vào cuộc sống như vậy?

Trong những năm đầu của thập niên 60, nước tăng cường thực hiện kế hoạch 05 năm lần thứ nhất với nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và chiến đấu giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Trong thời gian đó, Nhà nước tăng cường xây dựng nhiều nhà máy, xí nghiệp, kho tàng,… tài sản chủ nghĩa xã hội tập trung ngày càng nhiều, làm cho nguy cơ cháy, nổ tăng lên, đồng thời do chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ nên thường xuyên xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về người và của. Trước tình hình đó đòi hỏi phải tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy một cách cấp bách. Vì vậy, ngày 04/10/1961 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh số 53/LCT công bố ban hành Pháp lệnh “Quy định việc quản lý nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy”, (gọi tắt là Pháp lệnh phòng cháy chữa cháy).

Nhằm phát động phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy và chữa cháy, ngày 31/01/1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã ký ban hành Chỉ thị 175/CT “Về tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy”, tại Mục 4 quy định lấy tháng 10/1991 là tháng cả nước đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy (gọi tắt là tháng an toàn phòng cháy và chữa cháy) và lấy ngày 4/10 hàng năm là ngày truyền thống “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy”.

Để huy động quần chúng và nhân dân trong công tác phòng cháy và chữa cháy và động viên lực lượng phòng cháy và chữa cháy hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngày 04/6/1996 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 369/TTg về việc lấy ngày 4/10 hàng năm là “Ngày phòng cháy, chữa cháy toàn dân”.

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy; bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của nhà nước, tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội, Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 9 từ ngày 22/5 đến ngày 29/6/2001 đã thông qua Luật phòng cháy chữa cháy. Ngày 12/7/2001 Chủ tịch nước đã công bố Luật phòng cháy chữa cháy, Luật có hiệu lực từ ngày 04/10/2001. Để ghi nhớ công ơn to lớn của Bác Hồ kính yêu đối với công tác phòng cháy và chữa cháy (Bác là Người ký Lệnh ban hành Pháp lệnh PCCC vào này 04/10/1961), xuất phát từ tinh thần, tư tưởng đó nên Quốc hội (Cơ quan thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân) đã thống nhất, quyết định lấy ngày 4/10 hàng năm là “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” và được quy định tại Điều 11 của Luật phòng cháy chữa cháy. Như vậy, ngày 4/10 thật có ý nghĩa và trở thành ngày truyền thống về phòng cháy và chữa cháy, qua đó muốn khơi dậy, nhắc nhở mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác phòng cháy và chữa cháy.

Từ đúc kết kinh nghiệm trong cuộc sống, ông cha tăng cường có câu “Thủy, hỏa, đạo, tặc” hay “Giặc phá không bằng cháy nhà”, qua đó muốn gởi thông điệp đến mọi người, mọi nhà rằng: cháy xảy ra thiệt hại thật khó lường. Thật vậy, chúng tăng cường nhớ lại thảm họa cháy thật thương tâm thương mại quốc tế (ITC) vào ngày 29/10/2002 đã nói đến điều đó. Vụ cháy làm 60 người chết, 91 người bị thương. Cháy có thể xảy ra bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, cháy không phân biệt không gian và thời gian, khu dân cư hay nhà cao tầng….Nếu có đầy đủ các yếu tố và điều kiện của sự cháy, thì chỉ một thóang chủ quan, một giây phút bất cẩn cháy đều có thể xảy ra, nếu không kiểm soát được sẽ gây thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng môi trường. Chính vì thế công tác phòng cháy và chữa cháy không là trách nhiệm của riêng ai mà là trách nhiệm của toàn dân, của toàn xã hội; công tác phòng cháy và chữa cháy mang tính quần chúng sâu sắc. Tại Khoản 1 điều 5 Luật Phòng cháy chữa cháy quy định “Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

Trong thời gian qua, từ khi Luật phòng cháy chữa cháy có hiệu lực thi hành, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp, sự nỗ lực cố gắng thực hiện của các đia phương và nhân dân, công tác Phòng cháy và chữa cháy đã đạt được những kết quả quan trọng, việc phòng cháy ở nhiều nơi đã đi vào nề nếp, các vụ cháy xảy ra được chữa cháy tích cực, kịp thời nên giảm thiểu được nhiều thiệt hại về người và tài sản, kiềm chế sự gia tăng số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự phát triển bền vững nên kinh tế xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình hình cháy diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng về cả số vụ và thiệt hại do cháy gây ra. Từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 7.240 tai nạn, sự cố liên quan đến cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ (tăng 1.511 tai nạn, sự cố, tương ứng 26,37%), trong đó:

 - Xảy ra 6.245 vụ cháy (tăng 1.088 vụ, tỷ lệ 21,1%). Trong đó xảy ra 18 vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng; 42 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng; 22 vụ cháy lớn. Về thiệt hại: làm chết 85 người (tăng 24 người), bị thương 238 người (tăng 73 người), về tài sản ước tính thành tiền khoảng 856,719 tỷ đồng (tăng 557,992 tỷ đồng). Các vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng; vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng; vụ cháy lớn chỉ xảy ra 82/6.245 vụ cháy (tỷ lệ 1,31%) nhưng làm chết 85 người, bị thương 238 người, về tài sản ước tính thành tiền khoảng 843,73 tỷ đồng (tăng 583,98 tỷ đồng, tỷ lệ 232,9%).

Về nguyên nhân xảy ra cháy: sự cố, sơ xuất trong sử dụng hệ thống, thiết bị điện: 2.751/6.245 vụ cháy (1.459 thiết bị điện đường); bất cẩn trong sinh hoạt, sản xuất: 489/6.245 vụ cháy; đốt cỏ, rác gây cháy lan: 2.143/6.245 vụ cháy, nguyên nhân khác: 862/6.245 vụ cháy.

Về đối tượng để xảy ra cháy: Công ty, doanh nghiệp: 497/6.245 vụ cháy; Nhà ở đơn lẻ: 1.379/6.245 vụ cháy; Nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất: 152/6.245 vụ cháy; Hệ thống, thiết bị điện đường: 1.459/6.245 vụ cháy; cỏ, rác, phế phẩm: 2.096/6.245 vụ cháy; loại hình khác: 662/6.245 vụ cháy.

- Xảy ra 13 vụ nổ làm chết 10 người, bị thương 19 người, thiệt hại về tài sản 160 triệu đồng (giảm 30 vụ, tỷ lệ 69,76%, giảm 17 người chết, 51 người bị thương).

- Trên địa bàn thành phố xảy ra 982 tai nạn, sự cố có huy động lực lượng, phương tiện tổ chức cứu nạn, cứu hộ (tăng 453 vụ, tỷ lệ 85,63%). Trong đó: (cứu được 712 người và vớt 209 xác nạn nhân giao cho địa phương xử lý). 

Để giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra thì công tác Phòng cháy và chữa cháy phải thực hiện thường xuyên, liên tục chứ không chỉ ngày 4/10 hay tháng 10 hàng năm. Để ngày 04/10/2019 “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” thực sự có ý nghĩa và đi vào cuộc sống thì mỗi cơ quan, tổ chức hộ gia đình và các cá nhân phải tích cực tham gia công tác Phòng cháy và chữa cháy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng tham gia công tác Phòng cháy và chữa cháy; thực hiện nghiêm các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm và Luật Phòng cháy chữa cháy; Không ngừng củng cố và xây dựng lực lượng Phòng cháy và chữa cháy tại chỗ (dân phòng, cơ sở, chuyên nghành, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) mạnh về chất, lớn về lượng, lực lượng tại chỗ phải thường xuyên được huấn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ Phòng cháy và chữa cháy; phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ: “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ”; tăng cường trang bị phương tiện Phòng cháy và chữa cháy đủ sức dập tắt các đám cháy khi vừa mới phát sinh; xây dựng phương án Phòng cháy và chữa cháy sát với thực tế và đặc điểm tình hình cơ sở; thường xuyên tổ chức thực tập phương án Phòng cháy và chữa cháy. Một số biện pháp Phòng cháy và chữa cháy cụ thể:

- Đối với khu dân cư mọi người phải kiểm tra chặt chẽ các nguồn dễ xảy ra cháy, nổ trong gia đình, phải cẩn trọng trong việc sử dựng xăng, dầu, điện, lửa, khí đốt, hóa chất. Không được để xăng, dầu, các chất dễ cháy gần bếp, đèn dầu, đường dây điện, cẩn thận trong việc sử dụng bàn ủi điện, bếp điện. Khi đun nấu, thắp nhang đèn thờ cúng phải có người trông coi, khi ra khỏi nhà, phải kiểm tra lại bếp, tắt điện và lửa. Không buôn bán, tàng trữ các chất dễ cháy nổ xăng dầu; không được dùng xăng thay dầu lửa để đun nấu, thắp đèn. Không câu mắc sử dụng điện tùy tiện, khi sử dụng điện phải có đầy đủ các thiết bị an toàn như: cầu dao, cầu chì lắp đặt đúng quy cách an toàn. Giáo dục trẻ không được chơi điện, nghịch lửa, thận trọng khi đốt rác, đốt cỏ phòng cháy lan. Nghiêm cấm việc gọi điện thoại báo cháy giả. Nhắc nhở nhau thực hiện tốt “Quy ước Phòng cháy và chữa cháy trong gia đình”.

- Đối với cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện chú ý kiểm tra phát hiện sớm các nguyên nhân có thể gây cháy, nổ để kịp thời sửa chữa. Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, quy trình kiểm tra máy móc an toàn, hệ thống cấp nước, dụng cụ chữa cháy, đường giao thông, hệ thống thông tin liên lạc phải tuân thủ nội quy Phòng cháy và chữa cháy nghiêm ngặt, có phương án, kế hoạch Phòng cháy và chữa cháy cụ thể… tăng cường kiểm tra, canh gác nghiêm ngặt, nhất là ngoài giờ hành chính.

- Mỗi gia đình, cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện cần trang bị dụng cụ chữa cháy cần thiết như: thùng chứa nước, bình chữa cháy, hướng dẫn nhau cách sử dụng thành thạo các phương tiện, dụng cụ chữa cháy tại chỗ để có thể dập tắt ngay ngọn lửa khi mới phát sinh. Kiên quyết giải tỏa những nơi xây dựng trái phép, lấn chiếm hành lang an toàn điện, lấn chiếm đường phố, ngõ hẻm làm cản trở công tác Phòng cháy và chữa cháy …

Nếu xảy ra cháy, hãy bình tĩnh báo cho mọi người biết, cúp cầu dao điện trong khu vực cháy, dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập tắt ngọn lửa đồng thời gọi điện thoại số 114 để báo Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến cứu chữa, chú ý việc cứu người và tài sản.

Vì sự an toàn cho xã hội và cộng đồng, vì sự bình yên của cuộc sống chúng ta hãy tăng cường nêu cao khẩu hiệu:

- Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” (4/10/2019).

- Thực hiện tốt công tác Phòng cháy và chữa cháy là thiết thực góp phần bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

- Tích cực chủ động phòng cháy, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả.

Thượng tá HUỲNH QUANG TÂM - Trưởng phòng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 773 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 39

Xem tin theo ngày

Ngày
NỔI BẬT
  Diễn tập PA CC&CNCH cấp TP tại tòa nhà Vietcombank Tower
  Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Công an: Kiểm tra an toàn PCCC tại tòa nhà cao nhất Việt Nam The Landmark 81
  Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận trang thiết bị PCCC&CNCH do Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng
  Phòng PC07: Tập huấn công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống biểu tình bạo loạn chp CBCS năm 2020
  CATP tổ chức lớp học tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý, sử dụng và bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020
  Cục Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra chỉ tiêu công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2020
  Đoàn Đại biểu 34 đơn vị Công an dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ
  Phòng PC07 triển khai đảm bảo ANTT, an toàn PCCC Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Cục C07 tập huấn công tác báo chí, truyền thông PCCC&CNCH
  Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tham gia bảo vệ đưa đoàn tàu Metro về depot Long Bình an toàn
VIDEO CLIP
Hình ảnh hoạt động

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.

Liên kết website
Số lượt truy cập
47112003
 

Trang chủ    |Liên hệ    |Hỏi đáp

 

 

Trang thông tin điện tử Phòng Cảnh sát PC,CC&CN,CH (PC07) - CA TPHCM

Số 258 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Số giấy phép: 13/GP-BC ICP của Bộ Thông tin & Truyền thông năm 2008
Mọi tin, bài, hình ảnh về PCCC&CNCH gửi đến Email: websitepccchcm@gmail.com
® 
Ghi rõ nguồn "114 CA TPHCM" khi sử dụng lại thông tin từ Trang thông tin điện tử của Phòng PC07-CATPHCM.