Thông tin tổng hợp >>> Tin tức - sự kiện
Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực PCCC&CNCH trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngang tầm với các nước trong khu vực và 02 năm triển khai Dự án Quy hoạch ngành PCCC trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 (8/8/2019 20:28)

Chiều nay, 08/08, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngang tầm với các nước trong khu vực và 02 năm triển khai Dự án Quy hoạch ngành phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 do đồng chí Ngô Minh Châu - Phó Chủ UBND Thành phố chủ trì hội nghị. Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP, Thiếu tướng Trần Triều Dương, Đại tá Lê Tấn Bửu - nguyên Giám đốc Cảnh sát PC&CC TP.HCM, Thượng tá Huỳnh Quang Tâm - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP … cùng đại diện các sở, ban, ngành quận, huyện TP tham dự.

 

Toàn cảnh hội nghị

Tại báo cáo hội nghị: Qua 05 năm triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngang tầm với các nước trong  khu vực (gọi tắt là Đề án) và 02 năm triển khai Dự án Quy hoạch ngành phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 (gọi tắt là Dự án) lực lượng Cảnh sát PCCC đã từng bước được nâng lên, rút ngắn bán kính hoạt động lực lượng Cảnh sát PCCC, CNCH; quy hoạch phát triển mạng lưới cấp nước phục vụ công tác phòng cháy và chữa cháy; công tác đào tạo, huấn luyện, xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thành phố; quy định xây dựng, cải tạo doanh trại, trang bị, sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy định tại Dự án quy hoạch ngành PCCC, là những định hướng, nội dung quan trọng trong việc xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn thành phố chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ PCCC, CNCH, góp phần ổn định môi trường đầu tư và phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong thời gian tới. Về cơ bản, thành phố đã có chủ trương cấp ngân sách đầu tư cho lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bố trí đảm bảo phục vụ hiệu quả cho công tác phòng ngừa, kịp thời xư lý các sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ; chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng cao trên cơ sở triển khai những biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của lực lượng Cảnh sát PCCC, trong thời gian qua, chất lượng công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ  cũng đã được nâng lên rõ rệt; cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật được tăng cường đầu tư trang bị theo hướng đa dạng và toàn diện, nhiều trụ nước, nguồn nước phục vụ chữa cháy được lắp đặt mới… là những yếu tố góp phần vào những chuyển biến tích cực, cải thiện đáng kể về chất lượng, hiệu quả trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng – Phó Giám đốc Công an Thành phố

Cũng tại báo cáo Hội nghị cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế của Đề án, Dự án như sự thay đổi thường xuyên của hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực PCCC và cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, chỉ tiêu biên chế,…dẫn đến khó khăn trong việc triển khai, thực hiện một số chỉ tiêu quy định trong Dự án, Đề án, có những chỉ tiêu không triển khai, thực hiện được; công tác kiểm tra, đôn đốc còn kém, chưa có biện pháp xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị theo nhiệm vụ phân công trong Đề án. Nhiều sở, ban, ngành, UBND quận - huyện chưa nắm bắt được nhiệm vụ, chưa quan tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ trong Đề án. Việc phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân quận, huyện trong việc triển khai Đề án, Dự án đôi lúc chưa nhịp nhàng, đồng bộ. Do đó, vẫn còn một số tồn tại những khó khăn nhất định, như: việc mua sắm, sửa chữa phương tiện; công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa trụ nước chữa cháy chưa kịp thời  dẫn đến tình trạng các trụ nước hư hỏng kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác chữa cháy; công tác quản lý chung cư, nhà cao tầng vẫn còn chồng chéo; nguyên nhân dẫn tới nguy cơ cháy, nổ do sử dụng hệ thống và các thiết bị điện vẫn còn hiện hữu mà chưa có giải pháp căn cơ. Việc bố trí quỹ đất  để xây dựng trụ sở đơn vị thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH theo quy định tại Đề án, Dự án. Công tác đầu tư, trang bị phương tiện mặc dù được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư nhưn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, nhiều phương tiện đã xuống cấp, hư hỏng chưa được sửa chữa, thay thế. Các phương tiện phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu phương tiện đảm bảo thường trực sẵn sàng chiến đấu. Việc lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy cháy sớm kết nối với Trung tâm chỉ huy chữa cháy của thành phố tại các cơ sở có nguy hiểm cháy cháy, nổ chưa đảm bảo tiến độ đề ra, gây khó khăn cho việc dự báo, phát hiện, xác định và xử lý sự cố cháy.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Minh Châu

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Minh Châu đánh giá cao và ghi nhận những kết quả thực hiện Đề án, Dự án. Đồng chí nhấn mạnh, thực hiện Đề án, Dự án là giải pháp quan trọng nâng cao nhận thức của người dân về công tác an toàn PCCC, giảm thiểu tối đa số vụ cháy, nổ xả ra trên địa bàn thành phố.

Để thực hiện có hiệu quả và đảm bảo tiến độ Đề án, Dự án, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Minh Châu yêu cầu các Sở, ban, ngành, khu chế xuất và các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả nội dung trong tâm cụ thể:

Rà soát các nội dung, chỉ tiêu quy định tại Quyết định 6630/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 về ban hành Đề án “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngang tầm với các nước trong khu vực và 3678/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của Uỷ ban nhân dân thành phố về ban hành Dự án “Quy hoạch ngành phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025”, trên cơ sở rà soát, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với với quy định trong các văn bản pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện; Lãnh đạo các Ban Quản lý, Tổng Công ty trực thuộc thành phố, các cơ quan đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và nôi dung của Đề án, Dự án, Kế hoạch triển khai Đề án, Dự án và tình hình thực tế, khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Khi xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải quan tâm đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, Dự án nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Duy trì và đẩy mạnh các giải pháp nâng cao nhận thức công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, nhất là ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy” trên địa bàn thành phố. Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, đổi mới về nội dung; xây dựng và nhân rộng các mô hình, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến về phòng cháy, chữa cháy các phường điểm, khu phố điểm về phòng cháy, chữa cháy. Vận động nhân dân tích cực tham gia, từng bước xã hội hoá công tác phòng cháy, chữa cháy.

Khẩn trương triển khai, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm kết nối với Trung tâm thông tin chỉ huy chữa cháy của thành phố tại các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ trên địa bàn thành phố. Triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn, kiềm chế gia tăng về số vụ và thiệt hại do cháy gây ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế  xã hội của thành phố. Chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của đội dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành, đảm bảo thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong công tác PCCC.

Tiếp tục rà soát, lập dự toán đầu tư trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo hướng hiện đại, ứng dụng khoa học, thành tựu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các nước trên thế giới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Tiếp tục xây dựng, củng cố lực lượng, trang bị phương tiện và huấn luyện nghiệp vụ PCCC đối với lực lượng PCCC tại chỗ; đảm bảo lực lượng phương tiện chữa cháy đủ mạnh để xử lý kịp thời các vụ cháy khi mới phát sinh, ngăn chặn không để cháy lan, cháy lớn. Hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng việc quy hoạch cơ sở hạ tầng PCCC, đảm bảo giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đẩy mạnh công tác xử lý các cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ nằm xen cài trong khu dân cư.

Cũng tại hội nghị, các tập thể, cá nhân đã nhận bằng khen của UBND Thành phố đã có thành tích trong quá trình thực hiện Đề án, Dự án.

 

PC07 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 773 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 39

Xem tin theo ngày

Ngày
NỔI BẬT
  Diễn tập PA CC&CNCH cấp TP tại tòa nhà Vietcombank Tower
  Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Công an: Kiểm tra an toàn PCCC tại tòa nhà cao nhất Việt Nam The Landmark 81
  Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận trang thiết bị PCCC&CNCH do Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng
  Phòng PC07: Tập huấn công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống biểu tình bạo loạn chp CBCS năm 2020
  CATP tổ chức lớp học tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý, sử dụng và bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020
  Cục Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra chỉ tiêu công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2020
  Đoàn Đại biểu 34 đơn vị Công an dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ
  Phòng PC07 triển khai đảm bảo ANTT, an toàn PCCC Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Cục C07 tập huấn công tác báo chí, truyền thông PCCC&CNCH
  Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tham gia bảo vệ đưa đoàn tàu Metro về depot Long Bình an toàn
VIDEO CLIP
Hình ảnh hoạt động

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.

Liên kết website
Số lượt truy cập
47111941
 

Trang chủ    |Liên hệ    |Hỏi đáp

 

 

Trang thông tin điện tử Phòng Cảnh sát PC,CC&CN,CH (PC07) - CA TPHCM

Số 258 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Số giấy phép: 13/GP-BC ICP của Bộ Thông tin & Truyền thông năm 2008
Mọi tin, bài, hình ảnh về PCCC&CNCH gửi đến Email: websitepccchcm@gmail.com
® 
Ghi rõ nguồn "114 CA TPHCM" khi sử dụng lại thông tin từ Trang thông tin điện tử của Phòng PC07-CATPHCM.